Print Media

Origami งานพับกระดาษสุดคราฟต์ถูกนำมาผสมผสานกับชีวิตประจำวัน ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ SHARP ที่ได้รับการออกแบบทั้งดีไซน์และฟังก์ชั่นอย่างพิถีพิถันเฉกเช่นงานคราฟต์

เมนูอาหารที่ออกแบบให้ยังคงคอนเส็ปต์โอโตยะ ด้วยภาพอาหารสวยงาม โฮมมี่ อุ่นใจ เหมือนนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่บ้าน

ผลิตตำราอาหารหลากหลายรูปแบบ อาทิ Recipe booklet แจกคู่สินค้า Manual cookbook คู่มือผู้ประกอบการ และ Cookbook ทั้งเพื่อแจก จำหน่าย หรือใช้ในการเรียนการสอน